Phantomleaf Python Leaves G1 Wasp.II.Z3B

 14.99

De Phantomleaf Python Leaves G1 Wasp.II.Z3A zijn de perfecte aanvullig op de andere Phantomleaf producten. Set van 10 stuks.

Op voorraad (kan nabesteld worden)

Categorie: Artikelnummer: PL-Pyton-Leaves-Z3B Tags:
Phantomleaf Logo
Deel dit product:

Beschrijving

Bij de ontwikkeling van de PHANTOMLEAF® Python Leaves G1 Wasp.II.Z3B 3D bladimitaties moest rekening gehouden worden met verschillende aspecten: Enerzijds moest er een groot volume en dus een maximaal 3D effect gecreëerd worden en in een natuurlijk ogende vorm anderzijds verstrengeling in vegetatie moet zoveel mogelijk worden verminderd. Het doel was om de gebruiker de mogelijkheid te geven om de 3D-elementen zeer snel te wijzigen en zo optimaal aan te passen aan zijn huidige toepassingsscenario. Ze kunnen individueel worden geknoopt, zodat ze passen bij het basispatroon van de artikelen in de speciaal ontwikkelde splitband en camouflagelussen.

De bladimitaties zijn met name geschikt voor scenario’s met een lommerrijke omgeving. In tegenstelling tot veel andere producten worden beide zijden van de bladimitaties bedrukt. Dit betekent dat er geen merkbare “flitsers” zijn wanneer het 3D-element in beweging roteert. Verschillende kleuren, b.v. Meng Z2, Z3a en Z4 en meng ook de PYTHON THREADS. Er zijn hier geen grenzen aan creativiteit!

Belangrijke notitie:
Gebruik voor het optimale camouflageresultaat altijd de bladimitaties die passen bij de basiskleur van het product dat ermee is uitgerust op de daarvoor bestemde plaats:
Voornamelijk lichtgroene imitatieblaadjes op voornamelijk lichtgroene productvlakken, voornamelijk donkerbruine imitatiebladeren op voornamelijk donkerbruine productvlakken.

Leveringsomvang: 10 individuele vellen.
Gewicht: ongeveer. 30 g / set van 10.

PHANTOMLEAF® heeft speciaal voor de behoeften van Special Forces een nieuw type mesh-materiaal ontwikkeld: de PYTHON-productlijn. De doelpunten waren:

 • Volledige camouflage in de visuele en nabij-infrarode gebieden van het elektromagnetische spectrum.
 • Verlaagd glansniveau en laag geluidsniveau.
 • Inherent vlamvertragend.
 • Zeer scheurvast en dicht geweven: minder verstrengeling in doornen en een barrière tegen vectoren (ziekteverwekkende organismen).
 • Extra licht en klein in verpakkingsformaat.
 • Lage wateropname en sneldrogend.

Tot dusver zijn de PHANTOMLEAF®-producten alleen geleverd aan speciale eenheden bij het leger en de politie in binnen- en buitenland. Hun effect is daar in actie bewezen. Vanwege de diverse vraag heeft PHANTOMLEAF® besloten om ook camouflagepatronen te koop aan te bieden.
Het resultaat is het WASP II camouflagepatroon, dat een exclusieve look combineert met opvallende camouflagekwaliteit:

 • Unieke breuk van het silhouet.
 • In combinatie met complexe structurele algoritmen.
 • Gerichte manipulatie van de menselijke perceptie op basis van medische expertise.

Hierdoor is het te camoufleren object veel moeilijker te detecteren van dichtbij tot veraf en dit voor een verscheidenheid aan achtergronden zoals gras, droge takken, bladeren in verschillende kleuren en helderheden van een operatiegebied (zie camouflagepatroon zones hieronder). Dit vergroot de handelingsvrijheid van de gebruiker aanzienlijk.

PHANTOMLEAF® heeft een systeem van camouflageschema’s ontwikkeld dat consistent modulair en gecoördineerd is voor wereldwijd gebruik:

WASP II in kleurvariant Z2 (lage groei) voor gebieden met laaggroeiende vegetatie, zoals gras en kreupelhout en op sommige plaatsen rots en puin.
WASP II in de kleurvariant Z3A (hoge groei zonder sneeuwbedekking) voor gebruik in gebieden met hoge vegetatie, zoals loof- en naaldbossen, maar ook tropische oerwouden met een hoog aanpassingsvermogen voor grensgebieden zoals struiken en landbouwgrond of gras zones.
WASP II in kleurvariant Z3b (hoog gestalte met sneeuwbedekking) voor gebruik in gebieden met vegetatie en rotsen en een onderbroken sneeuwbedekking.
WASP II in de kleurvariant Z4 (constructie) voor gebruik in door mensen veranderde omgevingen van stedelijk terrein tot grote voertuigen zoals schepen, vliegtuigen en treinen tot bijzondere scenario’s zoals booreilanden.

100% geproduceerd in Duitsland

——————————————————————————————————————————–

Python Leaves G1 Wasp.II.Z3B

When developing the PHANTOMLEAF® PYTHON LEAVES 3D leaf imitations, various aspects had to be taken into account: On the one hand, large volume and thus a maximum 3D effect should be created and in a natural-looking shape, on the other hand, entanglement in vegetation should be reduced as much as possible. The aim was to give the user the opportunity to change the 3D elements very quickly and thus optimally adapt to his current application scenario. They can be knotted individually to match the basic pattern in the articles in the specially developed slit tape and camouflage loops.
The leaf imitations are particularly suitable for scenarios with a leafy environment. In contrast to many other products, both sides of the leaf imitations are printed. This means that there are no noticeable “speed cameras” when the 3D element rotates in motion. Different colors, e.g. Mix Z2, Z3a and Z4 and also mix in the PYTHON THREADS. There are no limits to creativity here!
Important NOTE:
In order to get the optimal camouflage result, please always use the leaf imitations that match the basic color of the product that is equipped with it in the appropriate place:
Mainly light green imitation leaves on mainly light green product areas, mainly dark brown imitation leaves on mainly dark brown product areas!
Scope of delivery: 10 individual sheet imitations.
Weight: approx. 30 g / set of 10.

 

PHANTOMLEAF® has developed a new type of mesh material especially for the needs of Special Forces: the PYTHON product line. The target points were:
 • Complete camouflage in the visual and near infrared regions of the electromagnetic spectrum.
 • Reduced gloss level and low noise.
 • Inherently flame retardant.
 • Very tear-resistant and tightly woven: less entanglement in thorns and a barrier against vectors (disease-transmitting organisms).
 • Extra light and small in pack size.
 • Low water absorption and quick drying.
So far, the PHANTOMLEAF® products have only been supplied to special units in the military and police at home and abroad. Their effect has been proven in action there. Due to the diverse demand, PHANTOMLEAF® has decided to also offer camouflage patterns for sale.
The result is the WASP II camouflage pattern, which combines an exclusive look with striking camouflage quality:
 • Unique breaking of the silhouette.
 • In combination with complex structural algorithms.
 • Targeted manipulation of human perception based on medical expertise.
As a result, the object to be camouflaged is much more difficult to detect from close to distant distance and this in front of a variety of backgrounds such as grass, dry branches, leaves in different colors and brightnesses of an operational area (see camouflage pattern zones below). This considerably expands the user’s freedom of action.
PHANTOMLEAF® has developed a system of camouflage schemes that is consistently modular and coordinated for worldwide use:
 • WASP II in color variant Z2 (low growth) for regions with low-growing vegetation, such as grass and scrubland and in places rock and scree.
 • WASP II in the color variant Z3A (tall growth without snow cover) for use in areas with high vegetation, such as deciduous and coniferous forests, but also tropical jungles with a high level of adaptability for border areas such as bush and agricultural land or grass zones.
 • WASP II in color variant Z3b (tall stature with snow cover) for use in regions with vegetation and rocks and an interrupted snow cover.
 • WASP II in the color variant Z4 (construction) for use in humanly changed surroundings from urban terrain to large vehicles such as ships, aircraft and trains to special scenarios such as drilling rigs.
100% made in Germany.

Extra informatie

Kleur

Merk

Phantomleaf

Phantomleaf ontwikkelt modulaire camouflagesystemen voor professioneel gebruik. Deze worden gekenmerkt door hun "intelligente patronen", als het ware auto-adaptieve functie: ze hebben een aanzienlijk verbeterd camouflage-effect, vooral voor bewegende objecten voor veranderende achtergronden. Daarnaast zijn onze camouflageschema's optimaal afgestemd op de vorm van het te camoufleren object. We streven naar een systematische aanpak en werken vanaf het begin van de productontwikkeling samen met consumenten en onze industriële partners in een geest van vertrouwen. Dit stelt ons in staat om de gehele productieketen in kaart te brengen en systematische benaderingen te implementeren. De gebruikers van onze producten - voornamelijk special forces uit de militaire en politiesector - staan ​​voor extreme eisen. Om hen optimaal te ondersteunen, ontwikkelen we op maat gemaakte en dus geclassificeerde (niet-openbare) camouflageoplossingen op basis van hun speciale behoeften. Uw bescherming is onze topprioriteit.
Phantomleaf Logo

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Phantomleaf Python Leaves G1 Wasp.II.Z3B” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

1 Reactie