Phantomleaf Python Gauntlets G1 Wasp.II.Z3A

 29.95

De PHANTOMLEAF® PYTHON GAUNTLETS G1 Wasp.II.Z3A handcovers hebben het allemaal: ze kunnen individueel worden aangepast met elastische banden.

Slechts 1 resterend op voorraad (kan nabesteld worden)

Categorie: Artikelnummer: 4251412643989 Tags:
Phantomleaf Logo
Deel dit product:

Beschrijving

De PHANTOMLEAF® PYTHON GAUNTLETS G1 Wasp.II.Z3A handcovers hebben het allemaal: ze kunnen individueel worden aangepast met elastische banden. Dit betekent dat ze stevig tussen de middelvinger en pols worden geklemd en niet wegglijden. Dankzij de breedteverstelling kunnen ze ook met of zonder handschoenen worden gedragen. Met een klein riempje kunnen ze snel worden verwijderd en aangetrokken. Het hoogtepunt: met de handcovers is het mogelijk om de handschoenen in een handomdraai in verschillende kleuren te camoufleren en bij het uit- en aantrekken blijft de handcover gewoon op de handschoen zitten.

Eigenschappen PHANTOMLEAF® PYTHON GAUNTLETS G1 Wasp.II.Z3A

Individueel verstelbaar door elastische banden.
Met of zonder handschoenen te dragen.
Kleine flap voor snel verwijderen en aantrekken.
One size fits all.

PHANTOMLEAF® heeft speciaal voor de behoeften van Special Forces een nieuw type mesh-materiaal ontwikkeld: de PYTHON-productlijn. De doelpunten waren:

 • Volledige camouflage in de visuele en nabij-infrarode gebieden van het elektromagnetische spectrum.
 • Verlaagd glansniveau en laag geluidsniveau.
 • Inherent vlamvertragend.
 • Zeer scheurvast en dicht geweven: minder verstrengeling in doornen en een barrière tegen vectoren (ziekteverwekkende organismen).
 • Extra licht en klein in verpakkingsformaat.
 • Lage wateropname en sneldrogend.

Tot dusver zijn de PHANTOMLEAF®-producten alleen geleverd aan speciale eenheden bij het leger en de politie in binnen- en buitenland. Hun effect is daar in actie bewezen. Vanwege de diverse vraag heeft PHANTOMLEAF® besloten om ook camouflagepatronen te koop aan te bieden.
Het resultaat is het WASP II camouflagepatroon, dat een exclusieve look combineert met opvallende camouflagekwaliteit:

 • Unieke breuk van het silhouet.
 • In combinatie met complexe structurele algoritmen.
 • Gerichte manipulatie van de menselijke perceptie op basis van medische expertise.

Hierdoor is het te camoufleren object veel moeilijker te detecteren van dichtbij tot veraf en dit voor een verscheidenheid aan achtergronden zoals gras, droge takken, bladeren in verschillende kleuren en helderheden van een operatiegebied (zie camouflagepatroon zones hieronder). Dit vergroot de handelingsvrijheid van de gebruiker aanzienlijk.

PHANTOMLEAF® heeft een systeem van camouflageschema’s ontwikkeld dat consistent modulair en gecoördineerd is voor wereldwijd gebruik:

WASP II in kleurvariant Z2 (lage groei) voor gebieden met laaggroeiende vegetatie, zoals gras en kreupelhout en op sommige plaatsen rots en puin.
WASP II in de kleurvariant Z3A (hoge groei zonder sneeuwbedekking) voor gebruik in gebieden met hoge vegetatie, zoals loof- en naaldbossen, maar ook tropische oerwouden met een hoog aanpassingsvermogen voor grensgebieden zoals struiken en landbouwgrond of gras zones.
WASP II in kleurvariant Z3b (hoog gestalte met sneeuwbedekking) voor gebruik in gebieden met vegetatie en rotsen en een onderbroken sneeuwbedekking.
WASP II in de kleurvariant Z4 (constructie) voor gebruik in door mensen veranderde omgevingen van stedelijk terrein tot grote voertuigen zoals schepen, vliegtuigen en treinen tot bijzondere scenario’s zoals booreilanden.

100% geproduceerd in Duitsland

——————————————————————————————————————————–

Python Gauntlets G1 Wasp.II.Z3A

The PHANTOMLEAF® PYTHON GAUNTLETS G1 hand covers have it all: they can be individually adjusted with elastic straps. This means they are firmly clamped between the middle finger and wrist and won’t slip. Thanks to the width adjustment, they can also be worn with or without gloves. A small strap allows them to be taken off and put on quickly. The highlight: with the hand covers it is possible to camouflage the gloves in different colours in a flash and when taking them off and putting them on, the hand cover simply remains on the glove
 • Individually adjustable due to elastic bands.
 • Can be worn with or without gloves.
 • Small flap for quick removal and donning.
 • One size fits all.
PHANTOMLEAF® has developed a new type of mesh material especially for the needs of Special Forces: the PYTHON product line. The target points were:
 • Complete camouflage in the visual and near infrared regions of the electromagnetic spectrum.
 • Reduced gloss level and low noise.
 • Inherently flame retardant.
 • Very tear-resistant and tightly woven: less entanglement in thorns and a barrier against vectors (disease-transmitting organisms).
 • Extra light and small in pack size.
 • Low water absorption and quick drying.
So far, the PHANTOMLEAF® products have only been supplied to special units in the military and police at home and abroad. Their effect has been proven in action there. Due to the diverse demand, PHANTOMLEAF® has decided to also offer camouflage patterns for sale.
The result is the WASP II camouflage pattern, which combines an exclusive look with striking camouflage quality:
 • Unique breaking of the silhouette.
 • In combination with complex structural algorithms.
 • Targeted manipulation of human perception based on medical expertise.
As a result, the object to be camouflaged is much more difficult to detect from close to distant distance and this in front of a variety of backgrounds such as grass, dry branches, leaves in different colors and brightnesses of an operational area (see camouflage pattern zones below). This considerably expands the user’s freedom of action.
PHANTOMLEAF® has developed a system of camouflage schemes that is consistently modular and coordinated for worldwide use:
 • WASP II in color variant Z2 (low growth) for regions with low-growing vegetation, such as grass and scrubland and in places rock and scree.
 • WASP II in the color variant Z3A (tall growth without snow cover) for use in areas with high vegetation, such as deciduous and coniferous forests, but also tropical jungles with a high level of adaptability for border areas such as bush and agricultural land or grass zones.
 • WASP II in color variant Z3b (tall stature with snow cover) for use in regions with vegetation and rocks and an interrupted snow cover.
 • WASP II in the color variant Z4 (construction) for use in humanly changed surroundings from urban terrain to large vehicles such as ships, aircraft and trains to special scenarios such as drilling rigs.
100% made in Germany.

Extra informatie

Kleur

Merk

Phantomleaf

Phantomleaf ontwikkelt modulaire camouflagesystemen voor professioneel gebruik. Deze worden gekenmerkt door hun "intelligente patronen", als het ware auto-adaptieve functie: ze hebben een aanzienlijk verbeterd camouflage-effect, vooral voor bewegende objecten voor veranderende achtergronden. Daarnaast zijn onze camouflageschema's optimaal afgestemd op de vorm van het te camoufleren object. We streven naar een systematische aanpak en werken vanaf het begin van de productontwikkeling samen met consumenten en onze industriële partners in een geest van vertrouwen. Dit stelt ons in staat om de gehele productieketen in kaart te brengen en systematische benaderingen te implementeren. De gebruikers van onze producten - voornamelijk special forces uit de militaire en politiesector - staan ​​voor extreme eisen. Om hen optimaal te ondersteunen, ontwikkelen we op maat gemaakte en dus geclassificeerde (niet-openbare) camouflageoplossingen op basis van hun speciale behoeften. Uw bescherming is onze topprioriteit.
Phantomleaf Logo

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Phantomleaf Python Gauntlets G1 Wasp.II.Z3A” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

1 Reactie